Dan Orghici, jurnalistul


Orașul GeNenumit (4)oagiu începe cu pași mici, repezi dar siguri, să se transforme într-o localitate culturală. Întăresc afirmația de mai sus menționând Festivalul național de poezie „Ioan Budai Deleanu” ediția a doua,  ce a avut loc în 

perioada 31.08-02.09.2012. Luna trecută o dublă lansare de carte, în cadrul căreia doi foşti absolvenţi ai instituţiei de învăţământ din localitate au prezentat recentele creaţii literare iar pe 6 decembrie anul curent amintim decernarea – tot la Geoagiu – a premiilor acordate de „Liga Scriitorilor din România filiala județului Hunedoara” și multe alte evenimente. Bibli
Premiile literare decernate de către Ioan Velica, preşedintele Ligii Scriitorilor, Filiala judeţului Hunedoara:oteca Colegiului Tehnic Agricol „Alexandru Borza” a fost gazdă primitoare  a primei ediţii a acestei gale.  În cadrul manifestării li s-au  acordat diplome de merit şi excelenţă scriitorilor din judeţ din partea Casei de Cultură „I.B. Deleanu” Geoagiu, din partea Asociaţiei Culturale „Florema Design” Orăştie și a altora. Cei mai renumiţi scriitori de poezie şi proză din oraşul Paliei, dar şi din Deva, au fost recompensați cu diplome şi medalii cu acest prilej, la Geoagiu. În partea a doua a evenimentului a avut loc lansarea cărţii „Dar din iubire”, un volum de poezii de dragoste al poetei devence Adriana Tomoni.

Secțiunea cronică și critică literară, premiul a fost decernat doamnei Maria Toma Damșa

Secțiunea roman, premiul a fost decernat doamnei Ileana Lucia Floran

Secțiunea poezie, premiul a fost decernat domnilor Nicolae Cătăniciu și Claudiu Șimonați

Secțiunea proză-scurtă, premiul a fost decernat domului Virgil Bălan

Secțiunea eseu, premiul a fost decernat domului Ionuț Copil

Secțiunea jurnalism, premiul a fost decernat domului Dan Orghici

Secțiunea Antologie, premiul a fost decernat Asociaţiei Culturale „Florema Design” Orăştie.

În afara acestor secțiuni a  mai fost oferită domnului Ioan Velica recunoașterea ca un ales „OM” de cultură pentru sarea și piperul pe care-l presară în cadrul Ligi Scriitorilor din România filiala județului Hunedoara, neomițând mărarul și pătrunjelul  Jurnalului de pomană.

Dintre toate aceste nume, astăzi am ales  să vă prezentăm portretul lui Dan Orghici.

Eugen  Torgyeki:  Câteva detalii despre dvs.

Dan Orghici: Numele meu este Orghici Gheorghe Constantin, m-am născut la data de 16 august 1965 în localitatea Orăștie, Orăștia fiind și localitatea în care locuiesc în prezent, mai precis pe strada Aurel Vlaicu la numărul 1. Școala am urmat-o tot aici până în anul 1984, când am luat bacalaureatul la Liceul „Aurel Vlaicu”. Am mai urmat și alte studii cu specializări în diferite domenii, cum ar fi Web design, scriere computerizată, operator calculatoare, cursuri ale unor școli catolice etc.

Romanțat aș spune că mă numesc Gheorghe Constantin Orghici, nume destul de lung pentru un om ce măsoară doar 1,65 m. În copilărie cineva s-a gândit să-l scurteze, aşa că toţi din jurul meu au început să mă strige: Dan. Concluzia este firească. Dacă mă întrebaţi, vă răspund sigur că mă numesc Dan Orghici. (Căci de chemat nu mă chemă nimeni, toți mă mână)

Născut în Orăştie (un oraş, aşa cum zicea cineva “100% provincial”, oraşul Paliei, al lui Vlaicu, al multor oameni și Oameni, iar acum la vremea mea, oraşul meu, al nostru, al tuturor celor ce locuim într-însul, mâine – oraşul celor ce vor veni), pe o stradă cu nume ce aminteşte de pionieratul aviaţiei: Aurel Vlaicu, la numărul 1. Venit-am pe lume în anul 1965 în luna lui august.

Eugen  Torgyeki: Ce ne puteți spune de activitatea dvs.

2Dan Orghici: Scriu, și fac asta de multă vreme, dar cel mai fidel cititor al meu a fost focul; am ars tot ce am scris, până în 2005. Atunci, o prietenă m-a încurajat nu numai să rescriu, dar şi să public. Astfel am devenit cineva, acel cineva (cineva să ducă gunoiul, cineva să măture în curte, să aducă lemne, cineva…). Să nu fiu înţeles greşit, nu scriu doar pentru a-mi ocupa timpul sau pentru beneficii materiale, dimpotrivă, scriu pentru că cred eu am ceva de spus. Din punct de vedere material, nu ştiu câţi câştigă doar din cultură. Scriu pentru că aşa simt.

Sunt un suflet ce vrea să zboare, îmi plac zilele cu soare. Îmi trăiesc viaţa cum pot, nu cum vreau, aş scrie dar burta nu vrea să se sature cu literatură. Sunt pragmatic dar totodată sunt şi un visător. Fiind compus din aceleași materii ca și stelele am datoria să ard, depinde doar de mine câtă lumină sau câtă cenușă las în urmă.

Iubesc frumosul, admir geniul și tot ce este de admirat, dar nu mă închin decât în faţa lui Dumnezeu. Când tăcere se aude, în liniştea de afară sau din interior, nu îmi place să o sparg cu ciocanul. Nu trec pe roşu la semafor, nu trag în pianistul ce nu-şi interpretează opera, nu mor din cauza mucegaiului de pe calota craniană, ascult ce altul spune, dar iau doar ce mi se potrivește într-adevăr. Croșetez cuvinte șrtincănind, cioplituri de țăruză aș zice.

Eugen  Torgyeki: Premiul acesta, pentru activitatea de jurnalist nu este unicul sau greșesc?

D. O.: Nu, am în raftul cu diplome și medalii mai multe cum ar fi : Premiul I la concursul de literatură „VISUL”, Ediţia a V-a cu cartea: „Izvoare de timp sub trunchi de vremuri”, Editura „Emma” Orăștie. Secţiunea „Volume publicate; Eseu”. Premiul III la Concursul internațional de creație literară „Visul” Ediția a VI-a, 2011 legitimație (2)(desfășurat în parteneriat cu Revista „Armonii Culturale”) Secțiunea PROZĂ. Premiul special „Aurel Vlaicu” la Festivalul național Ioan Budai Deleanu 2012. Premiul I la concursul de literatură „VISUL”, Ediţia a VII-a cu cartea: Fumuri de „palian”, Editura „Emma” Orăștie. Secţiunea „Volume publicate; Proză scurtă”. Premiul literar al Ligii Scriitorilor, Filiala judeţului Hunedoara, la secțiunea jurnalism,  2012 cel menționat. Ar mai fi și diplome: Diplome de participare la diferitele concursuri literare. Diplomă de merit – acordată de  Biroul parlamentar Deputat Iosif Veniamin Blaga, 2012. Diplomă de excelență – acordată de Asociaţia Culturală  „Florema Design” Orăştie, 2012. Diplomă de onoare – acordată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Colegiul Tehnic “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Petrila. Diplomă de excelență – acordată de Casa de Cultură I.B. Deleanu Geoagiu.

Dan Orghici preferă însă, să îi lase pe alții să vorbească despre el:

”Înzestrat cu ironie fină, Dan Orghici porneşte „la atac” decis să facă lumină sau cel puţin să demaşte cotidianul din apropierea sa, care îl irită peste poate, pentru că „Viaţa-i o scenă, marionetele sunt în sfori”… (Iovul interior) iar el „La fel ca Iov, rabd şi aştept ca Domnul să mă audă”… Astfel că, în toate aceste „proteste necenzurate” cum le numeşte el, întâlnim un spirit incisiv, neiertător şi fără tăgadă, justiţiar.” (Mariana PÂNDARU-BÂRGĂU)

”Niţel livrescă în stil, una a spălării creierului (catarsis), prin arderile textelor, Orghici este şi un cinic diogenian, un pamfletist, şi egal cu sine, un scrib al „hronicului” citadin, în plină bizarerie (de bazar), făcând epopee din derizoriul aparent banal. Cum începe un text, el este conştient-pragmatic de asta: „De mult timp omenirea şi nu numai (sigur fiind că am împrumutat acest tipic din regnul animal), de cum răsar ghioceii, de vrei, zăreşti şi gospodinele dereticând prin casă. Geamuri, uşi, covoare şi alte mobile (şi imobile), ţineţi-vă, fugiţi de mai puteţi, căci vineee…, energica dereticătoare. Şi dă-i, şi luptă, şi luptă, şi dă-i! ca la paşopt, ar zice nenea Iancu. Praf, mizerie, bacterii, microbi. … Acelaşi lucru îl poţi zări şi-n urbe…” (Letargie de primăvară, Eugen EVU)

”Ca jurnalist, Dan Orghici s-a impus la „Expresul de Orăștie”, prilej de a-și diversifica preocupările publicistice, pentru a face nu numai reportaje sau interviuri, dar abordând și eseul sau proza scurtă. Experiența acumulată și-a fructificat-o în reviste precum „Visul”- revista online, „Repere culturale”, „Inedit”….În ansamblu, cartea domnului Dan Orghici incită la lectură! (prof. Maria TOMA-DAMȘA)

”Dan Orghici e conștient de originea divină a umanității, dar și de imperfecțiunea sa: „Trăiesc cu crezul că suntem compuși din aceleași materii ca stelele, doar că noi, oamenii, nu știm să ardem!” Asta nu-l împiedică să contemple vrăjit minunile lumii. (Ioan Drăgoi)

”Între scriitorii orăştieni ce-l omagiau exemplar printr-un simpozion pe Petru Baciu, am remarcat o voce cu trup, neobişnuită, cu totul neobişnuit de aparte… Un discurs cu patos şi trepidație, un arcuit peste idei inflamabile, un om care arde şi se zbuciumă, un suflet imprudent arătându-se celorlalţi, de fapt o ATITUDINE faţă de totul ce ne aparţine fiecăruia, ca parte unică, ce se chinuie empatic întru regăsirea unicităţii. I-am spus că are o anume vervă … şi atât; mi-a trimis două cărţi electronice, aşa că mi-a confirmat ceea ce intuisem, mai ales cu ale sale eseuri-tablete dintr-o carte pe care sper să o primesc spre mai calmă desfătare. Această carte, căreia i-aş reduce titlul şi aş reedita-o (!), aș numi-o cumva cu o sintagmă care să conţină „palia”… (Ciudat, că Palia este un posibil etimon al numelui Octavian Paler!) … Dan Orghici este un filosof deghizat în înflorituri prozo-poematice, un înţelept practician (?), un Noica întors în urbe? Un împătimit dinspre Goga (dolorism ardelenesc cu carul!), dar şi Blaga, dar şi Radu Stanca, dar şi Paler. Mini textele incluse aici de mine sunt din cartea pdf, în care Orghici este povestaş hâtru, un pic adiind în duhul cimitirului vesel de la Săpânţa.

Sper să ştim mai îndeaproape unul de altul.” (Eugen EVU)

”Ca să scrii despre opera lui Dan Orghici trebuie s-o citeşti, s-o reciteşti şi apoi să ai curajul să încerci să te ridici la nivelul scrierilor sale, deoarece el a primit un dar pe care nu l-au primit mulţi: spiritualizarea.

Nu mi se pare nimic mai concludent decât propriile-i cuvinte:

„Uneori caut, alteori găsesc”. (Ileana-Lucia FLORAN)

”În eseuri poeticecopertă 001

”În eseuri poetice sau note ale evenimentelor mai mult sau mai puțin importante ale cotidianului, în articole de pronunțată critică socială și politică, în meditația religioasă ori în profunde stări poetice, scrisul lui Dan Orghici mustește de melancolie, priviri blânde și dureri mai vechi ori mai proaspete. Dacă toate scrierile lui ar fi fost ca „Zbor”, „Remember”, „Zile care nu seamănă”, „Drum de piatră” sau „Contrarii” le-am fi categorisit simplu eseuri poetice, dar cele mai multe scapă oricărui efort de a le alinia unui gen anume.” (Ştefan NEMECSEK)

Portretul lui Dan Orghici este azi mai complet de
cât ieri și mâine va fi mai detaliat decât azi, pentru că fiecare frază scrisă de el aduce o tușă nouă, o nuanță neașteptată pe pânză.

Eugen  Torgyeki

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s