10 declarații fiscale de care nu trebuie să uiți în acest an.


salariul-minim-nu-mai-ajunge-pentru-cosul-lunarAnul 2013 ar putea să fie mai bun pentru antreprenori nu doar prin simpla creștere a afacerilor, dar și dacă va începe mult promisa reformare a Fiscalității . Până atunci, birocrația va continua să frâneze puternic mediul de afaceri, iar depunerea formularelor către ANAF va ocupa un timp important în viața oricărei firme.

Declarația 012

Începând cu acest an, contribuabilii pot alege sa își plătească si sa declare impozitul pe profit anual, dar cu efectuarea trimestriala de plăti anticipate.

Totuși, contribuabilii trebuie sa decidă de la începutul anului daca vor opta pentru acest sistem si trebuie sa comunice ANAF pana la 31 ianuarie prin completarea formularului 012.

Oricum, daca aceasta opțiune va fi aplicata, devine obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi.

 Declarațiile 100 si 101

Declarația 100 se completează de plătitorii de impozite, taxe si contribuții sociale cărora le revin obligații de plata la bugetul stat, ea putând fi depusa lunar, trimestrial sau la alte termene. Oricum, este bine de știut, ca persoanele fizice care nu depun la timp declarația risca o amenda cuprinsa intre 500 si 1.000 lei, iar persoanele juridice intre 1.000 si 5.000 lei.

ANAF a modificat de la începutul anului instrucțiunile de completare in ceea ce privește modul de declarare si stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013.

De asemenea, începând cu acest an impozitul pe profit se va declara cu un nou formular, declarația 101 fiind modificata de Agenția Națională de Administrare Fiscala printr-un ordin publicat recent. Noul formular va fi folosit chiar din acest an pentru declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2012, după cum scrie AvocatNet.

Declarația 112

Declarația 112 se refera la obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Declarația 112 se depune trimestrial la Fisc iar contribuabilii care sunt obligați sa o depună sunt asociațiile, fundațiile sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice, care in anul anterior au avut un număr mediu de pana la 3 salariați, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au înregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un număr mediu de pana la 3 salariați, persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, in anul anterior, au avut un număr mediu de pana la 3 salariați, dar si persoanele fizice care exercita profesii libere.

Declarația 200

Potrivit ANAF, declarația 200 se depune de către persoanele fizice care realizează, in mod individual sau într-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din activităţi independente; cedarea folosinței bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se determina in sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât pârțile sociale si valorile mobiliare in cazul societăților închise; operațiuni de vânzare cumpărare de valuta la termen.

Declarația 205

Începând cu 1 ianuarie 2013, contribuabilii beneficiari de venit sunt obligați să completeze formularul 205 in vedere reținerii la sursa, declarația fiind modificata recent de ANAF pentru a introduce rubrici speciale referitoare la veniturile din salarii.

Noul formular 205 se depune de plătitorii de salarii pentru impozitul pe salarii precum și plătitorii altor categorii de venituri, acolo unde exista obligația reținerii la sursa a impozitului, până in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Contribuabilii pot să depună și pe internet declarația 205, prin utilizarea portalului e-guvernare.ro.

În plus, amenzile vor fi substanţial mai mari pentru contribuabilii care nu depun la timp declarația 205, comparativ cu amenzile care trebuiau plătite pentru nedepunerea fiselor fiscale, scrie AvocatNet.ro

Declarația 224

Declarația 224 se completează de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea in Romania si obțin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum si de către persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

Termen de depunere al formularului este lunar, pana la data de 25 a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul.

Declarația 300

Declarația 300 este cel mai important formular pe care o firma din Romania trebuie sa li completeze, in condițiile in care este plătitoare de TVA.

Formularul a fost însă modificat începând cu acest an pentru a fi in conformitate cu sistemul TVA la încasare. Noul model pentru formularul 300, aprobat de Fisc, va începe sa fie utilizat începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013, iar potrivit Codului Fiscal cea mai mica perioada fiscala este o luna.

In acest context, firmele vor trebui sa depună pana la data de 25 februarie decontul de TVA aferent lunii ianuarie.

Declarația 390

Declarația recapitulativa 390 se depune lunar, pana la data de 25, de către persoanele înregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziții sau prestări de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operațiuni triunghiulare.

Potrivit AvocatNet, nedepunerea la termenele legale sau depunerea de declarații recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancționează cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei in cazul nedepunerii declarației recapitulative la termenele legale si de la 500 la 1.500 lei in cazul depunerii declarației recapitulative cu date incorecte ori incomplete.

Declarația 394

Odată cu aplicarea noului sistem de TVA si declarația 394 trebuie sa fie modificata pentru ca pentru ca noile prevederi sa poată fi puse in practica. Modificările la acest formular au fost aprobate de autoritățile fiscale si sunt cuprinse in Ordinul ANAF nr. 1992/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013, care completează Instrucțiunile de depunere a declarației.

Astfel, declarația 394 trebuie sa conțină toate facturile care au fost emise/primite in perioada de raportare, inclusiv cele aferente TVA la încasare sau taxării inverse.

 Si in cazul nerezidenților se depun declarații

Potrivit ANAF, plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursa a impozitelor pe veniturile nerezidenților, cu excepția plătitorilor de venituri din salarii, au obligația sa depună o declarație privind calcularea si reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezidenți la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie, pentru anul fiscal anterior.

Mai multe despre…declaratia 300declaratia 205declaratia 390declaratia 101declaratia 224declaratia 200declaratianoua fiscalitatedeclaratia 112declaratia 394declaratia 100,declaratia 012antreprenorideclaratii fiscaleANAFmediul de afacerinerezidenti

ANUNȚ

Lista societăților care au în denumire sintagma ”societate comercială”, obligate să efectueze, în termen de doi ani, demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”, începând cu data de 1 februarie 2013, în conformitate cu dispozițiile art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

* Se recomandă înlocuirea sintagmei ”societate comercială” cu termenul ”societate” în actele constitutive ale celorlalte societăți care au prevăzută această sintagmă numai în conținutul actului constitutiv, nu și în denumire, raportat la dispozițiile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.

* În ceea ce privește sucursalele societăților, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Normele Metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2594/C./2008, modificările privind denumirea sucursalei se înregistrează la oficiul registrului comerțului de la sediul persoanei juridice care a înființat sucursala, din oficiu, pe baza notificării și a înscrisurilor doveditoare, transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala.

Registru Comerțului a publicat pe site-ul propriu lista societăților cărora li se recomandă să facă aceste modificări la denumire, în județul Hunedoara fiind menționate șase firme.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s